Vi erbjuder, i tillägg till er ordinarie städning, maskinell desinfektion av utsatta ytor. Vi använder oss av ett ytdesinfektionsmedel med total avdödning av virus, bakterier, sporer, svamp och mögel.
Vi rekommenderar i nuläget att detta görs dagligen i utrymmen där många människor rör sig såsom butiker, kontor, restauranger och övriga lokaler.